Regressie

Wat is regressie?

Regressie betekent: terug naar het verleden.
Alles wat we ooit hebben meegemaakt, dragen we met ons mee, zowel in positieve als in negatieve zin. Problemen die nu spelen, hebben vaak hun oorsprong in iets dat in het verleden is gebeurd. En dat verleden kan gisteren zijn, maar ook tientallen jaren geleden. Ook tijdens onze periode in de baarmoeder kunnen traumatische ervaringen beleefd zijn – of zelfs nog eerder: in vorige levens kan iets gebeurd zijn dat nu nog doorwerkt.
De negatieve ervaringen uiten zich vaak in allerlei lichamelijke en/of geestelijke klachten, in het blijven hangen in zorgen, niet lekker in je vel zitten, in een down of depressief gevoel of in een gevoel van: “Dat overkomt mij nou altijd”.
Lichamelijk kan dit zich bijvoorbeeld uiten in rugpijn of een gevoel hebben dat je iets op je schouders meedraagt. Kortom: ergens iets tussen vage klachten, fysieke problemen of ziekten. 

Via een brug over woelig water in regressie komen.
Een brug naar het verleden.

In regressies ga je terug naar het moment waarop het probleem of de klacht is ontstaan. Je beleeft de gebeurtenis als het ware opnieuw (in lichtere vorm). Omdat je er met je verstand van nu naar kijkt, kan er een heel ander licht op de gebeurtenis worden geworpen, zodat je tot een ander inzicht kunt komen. Tijdens de sessie kun je de gebeurtenis van toen ook in emotioneel opzicht verwerken. Fysieke problemen worden vaak verminderd of zelfs helemaal opgelost.

Hoe werkt regressie?

Regressie werkt met een lichte trance, te vergelijken met het helemaal verdiept zitten in een boek of een goede film. De omgeving speelt dan even geen rol meer, maar is op de achtergrond wel aanwezig.

Transformatie van rups naar prachtige vlinder, dat doet regressie.Juist omdat regressie therapie bevrijdend werkt op mentaal, fysiek, emotioneel en energetisch niveau, worden er zulke mooie -blijvende- resultaten behaald. En het is niet alleen de therapeut die het werk verricht: jij als cliënt gaat zelf ondervinden en begrijpen hoe het probleem is ontstaan en hoe het verband houdt met je huidige leven.

Regressietherapie is een bijzondere en doelgerichte therapie voor mensen die hun eigen verantwoordelijkheid willen nemen en aan zichzelf willen werken.

Meer lezen over Regressie?
Ga naar Wanneer regressie? of Waarom regressie?

 

Witte roos


In iedere verandering
verbergen zich duizenden mogelijkheden.